Banner
ISI YALITIMLI ÇİFT CAM
Yalıtım camları (çift cam / üçlü cam) iki veya daha çok sayıda cam plakanın aralarında ortam basıncına uygun kuru hava veya gazları barındıracak şekilde fabrika şartlarında bir araya getirilmesiyle oluşan yalıtım camlarıdır.

Isı yalıtımını etkileyen faktörler;

● Ara Boşluk Genişliği: Ticari genişlikler standart olarak 6-16 arasında değişmektedir. 16 mm ara boşluk genişliği 6 mm’den daha iyi ısı yalıtımı sağlar. Isı yalıtımı için en iyi ara boşluk ölçüsü 16-20 mm arasındadır. 20 mm den sonra ara boşluk genişliği arttığından iki cam arasındaki hava hareketlenmeye başlar, hareket halindeki havada ısının taşınarak iletilmesine neden olur.

● Ara Boşluk Gaz Dolgusu: Standart olarak kuru havadır. Hava yerine ara boşluğa doldurulan Argon vb. gibi ağır gazlar yalıtım değerini arttırır.

● Kaplamalı Camın Isı Yansıtma Değeri: Camların üzerine yapılan görünmez bir kaplama kalorifer, soba, elektrik ampulü, insan vücudu ile güneşte ısınan çatı ve duvarlardan bina içine yayılan ısıyı tekrar içeri yansıtarak içeride tutar. Bu kaplamalara Low-E denmektedir. Low-E kaplamalı veya iklim kontrollü cam üniteleri, kaplamasız çift camlarla karşılaştırıldığında % 36-40 daha iyi ısı yalıtımı sağlamaktadır.

 
 
Pro WEB